Menu Close

Zajedno u drugu mladost

Kroz projekt se ostvaruje pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima korisnika, održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala…), pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima te druge poslovi vezane uz skrb o starijim, nemoćnim i osobama u nepovoljnom položaju.

PROJEKT “ZAJEDNO U DRUGU MLADOST”

naziv projekta:
“ZAJEDNO U DRUGU MLADOST”

korisnik projekta:
Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac

partner:
Matica umirovljenika Pakrac – Lipik  

Cilj projekta: doprinijeti jačanju OCD razvojem i provedbom lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika
Rezultati projekta: osnaženi kapaciteti prijavitelja i partnera, povećani broj lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života
umirovljenika, smanjen rizik od socijalne isključenosti umirovljenika, doprinos izgradnji humanije i uključivije zajednice.

Opis projekta: Prilikom planiranja projekta,a u svrhu utvrđivanja krajnjih korisnika, provedena je analiza koja se može sažeti kako slijedi:(Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, DZS)

Gradovi Pakrac i Lipik prema procjeni DZS 31.12.2017. zajedno imaju ukupno 12.119 stanovnika. Na dan 31.5.2019. evidentiran je ukupno 4081
korisnik mirovine (1816 muškaraca i 2265 žena), što je trećina njihovog ukupnog stanovništva. Evidentna je relativno niska stopa uključenosti starijih osoba u život zajednice i mali broj usluga i dnevnih aktivnosti koje su prilagođene  njihovim potrebama. Ovim projektom će 2 OCD ojačati svoje kapacitete i kroz programe aktivnog starenja na lokalnoj razini povećati kvalitetu života i socijalnu uključenost umirovljenika.

To će blagotvorno djelovati na njihovo psihofizičko zdravlje i osjećaj društvene korisnosti te sveukupno poboljšanje života i poticanje socijalizacije.Aktivnostima projekta biti će obuhvaćeno najmanje 300 korisnika mirovine.

  • Izravni doprinosi ovog projekta su: jačanje OCD-a u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika,veći broj starijih ljudi  koji imaju ispunjeniji dan i zadovoljniji su svojim životom;
  • poboljšanje aktivnog sudjelovanja marginaliziranih skupina stanovništva, umirovljenika u raznim društvenim događanjima uz posljedični doprinos razvoja i povećanja socijalnog povjerenja u zajednicu u kojoj žive, doprinos razvoju socijalnih/životnih vještina značajnih za poboljšanje prilagodbe na život u starijoj dobi,doprinos većoj informiranosti i osviještenosti javnosti na probleme i potrebe starijih osoba,poboljšanje i podrška izazovima svakodnevnog življenja osoba starije životne dobi u ruralnim područjima gradova Pakrac i Lipik,
  • uključivanje umirovljenih osoba s invaliditetom u aktivnosti zajednice.
  • Ukupna vrijednost projekta: 1.556.694,14 kn 
  • Iznos koji sufinancira Europska unija: 1.331.690,02 kn
  • Trajanje projekta: 24 mjeseca (05.10.2020. – 05.10.2022.)

Odgovorna osoba za provedbu projekta

Danijela Kiš – ravnateljica GDCK Pakrac
telefon: 034/411-324
fax: 034/411-341
e-mail: ravnateljica.gdck.pakrac@gmail.com

Kontakt osoba

Vanja Ražov – stručni suradnik
telefon: 034/290-652, 098-256-228
e-mail: vanja.razov@gmail.com

Skip to content