Menu Close

Crveni križ Pakrac

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac je humanitarna i dobrovoljna udruga koja djeluje na osnovi načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu skrb i zaštitu Republike Hrvatske.

Udruga djeluje na području Požeško-slavonske županije, gradova Lipika i Pakraca s pripadajućim naseljima u svrhu promicanja humanitarnih ciljeva i provedbi akcija od opće koristi. 
Udruga je osnovana 1993. godine. 

U svom sastavu udruga ima 5 ustrojstvenih jedinica:
1. Službu za opće, administrativne i računovodstveno-financijske poslove,
2. Skrb izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u Marinom Selu,
3. Dječje odmaralište “Cvrčak” na otoku Viru,
4. Kuhinju Crvenog križa u Pakracu i

Služba
traženja

Služba traženja je jedna od osnovnih djelatnosti u Hrvatskom Crvenom križu.

Dobrovoljno darivanje krvi

GDCK Pakrac organizira prikupljanje krvi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu.

Prva pomoć za vozače

GDCK Pakrac provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi.

Prijevoz na hemodijalizu

GDCK Pakrac obavlja uslugu prijevoza pacijenata na hemodijalizu. U prosjeku se prevozi od 10 do 15 pacijenata i to s područja Pakraca, Lipika, Novske i pripadajućih naselja.

Projekt FEAD

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom prehrambenih i higijenskih potrepština.

Projekt "Zaželi"

Ovim projektom, osim zapošljavanja žena, pruža se pomoć u skrbi za starije osobe preko izvaninstitucijskih oblika pomoći.

Tijela GDCK Pakrac

Odluke u udruzi donosi Skupština – najviše tijelo GD CK Pakrac – u Skupštini članovi GD CK Pakrac upravljaju putem izabranih predstavnika – zastupnika prema mjestu stanovanja.
Predstavnici u Skupštini GDCK Pakrac: Robert Matijašević, Danijela Kiš, Danijela Balešić, Manuela Marter, Marija Martinelli, Miroslav Vacek, Igor Sigeti, Rajko Šurkalović, Dalibor Viboh, Vlatka Loso i Mario Šimunović.

Predsjednik Skupštine GDCK Pakrac je Rajko Šurkalović. Potpredsjednici Skupštine GDCK Pakrac su: Robert Matijašević i Dalibor Viboh.

Nadzorni odbor Društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva. 
Članovi Nadzornog odbora GDCK Pakrac: Anita Potrebić, Gordan Krajačić i Zdenka Pintarić.

Odbor – izvršno tijelo Skupštine, sastaje se po potrebi i brine o provođenju opće politike društva i operativno rješava sva pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine.

Predstavnici u Odboru GDCK Pakrac: Rajko Šurkalović, Robert Matijašević, Dalibor Viboh, Danijela Balešić, Manuela Marter, Marija Martinelli i Igor Sigeti.  

Predsjednik Odbora GDCK Pakrac je Rajko Šurkalović. 

Potpredsjednici Odbora GDCK Pakrac su: Robert Matijašević Dalibor Viboh.

Ravnatelj GDCK Pakrac predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe, Skrbi izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u Marinom Selu, Dječjeg odmarališta na otoku Viru, Kuhinje Crvenog križa i Službe za pomoć u kući.

Ravnateljica GDCK Pakrac je Danijela Kiš.

Osobe ovlaštene za zastupanje GDCK Pakrac

Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor GDCK. 

Rajko Šurkalović
predsjednik Skupštine i Odbora GDCK Pakrac

Ravnatelj GDCK Pakrac predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom Stručne službe, Skrbi izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u Marinom Selu, Dječjeg odmarališta na otoku Viru, Kuhinje Crvenog križa i Službe za pomoć u kući.

Danijela Kiš, struč. spec. oec
ravnateljica GDCK Pakrac

Pomozite danas jer sutra možda baš vama treba pomoć!

Skip to content