Menu Close

Osnovni podaci

Naziv Udruge: Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac
Skraćeni naziv Udruge: GDCK Pakrac

Adresa:
Braće Radić 13, 34550 Pakrac, Hrvatska

OIB: 53027747576
Matični broj subjekta: 3051404

Telefon: 034/411-324
E-mail: pisarnica.gdckpakrac@gmail.com

IBAN: HR0923400091100093169 • Privredne banke Zagreb

kontakt osobe

Danijela Kiš, struč.spec.oec
E-mail: ravnateljica.gdck.pakrac@gmail.com
Mob: 099-2642-661

Vlatka Jurina, mag.oec
E-mail: racunovodstvo.gdck.pakrac@gmail.com
Mob: 099-2334-947

Ivana Bolčić, bacc.admin.publ.
E-mail: strucna.sluzba.gdck.pakrac@gmail.com
Mob: 034/411-324

E-mail: skrb.marino.selo@gmail.com
Mob: 099-233-5163

Dječje odmaralište “Cvrčak” na Viru
E-mail: djecje.odmaraliste.vir@gmail.com
Mob: 099-2334-943

Kontaktirajte nas

Skip to content