Menu Close

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje

Službenikom za informiranje određuje se Marija Tomaši, referent općih i administrativnih poslova u Službi za opće, administrativne i računovodstveno financijske poslove GDCK Pakrac.

Kontakt podaci:
Marija Tomaši, Tel: 034/411-324, Fax: 034/411-341
Mob: 099-2334-948

e-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr

Skip to content