Menu Close

USLUGA „HALO POMOĆI“ ZA STARIJE OSOBE NA PODRUČJU  LIPIKA I PAKRACA

Programi usmjereni starijim i teško bolesnim osobama

Opći cilj projekta:  Prevencija institucionalizacije i pružanje podrške u povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti starijim osobama u lokalnoj zajednici kroz razvoj socijalne usluge halo pomoć za starije i bolesne osobe na području gradova Pakraca i Lipika i pripadajućih naselja.

20 korisnika s područja Pakraca i Lipika te pripadajućih naselja dobilo je SOS narukvice sa crvenom tipkom kojom korisnik može aktivirati poziv u pomoć ukoliko ne može ustati iz kreveta ili uslijed pada. Kad pritisne na dugme telefon ga povezuje s nekim od 3 broja koja je dao da se nazovu u slučaju potrebe.

Služba Halo pomoći u GDCK Pakrac prati sigurnost aparata (mijenja u njima baterije), vodi brigu o broju poziva u pomoć s određenih brojeva, procjenjuje potrebe na terenu (reagira ukoliko nastupi stanje da je hitno potrebna institucionalizacija korisnika), vodi evidencije o korisnicima i njihovom stanju i općenito brine o dostupnoj pomoći za korisnike koji imaju aparate i kojima je potreban nadzor.

Utjecaj na korisnike: starijim i teško bolesnim korisnicima na područjima Pakraca i Lipika te pripadajućih naselja omogućava se dostupnost nove socijalne usluge koja ih potiče na samostalnost u svom životnom okruženju, očuvanju osjećaja sigurnosti, osamostaljivanju u obavljanju životnih radnji, očuvanju zdravlja i poboljšanju kvalitete života, prevenira se institucionalizacija, i potiče se socijalna uključenost i podiže se kvaliteta života.

Korištenje ove vrste socijalne usluge omogućava korisnicima mogućnost življenja u poznatom okruženju vlastitog doma, trajnu 24-satnu pomoć, osjećaj sigurnosti, smanjenje socijalne izoliranosti, smanjenje troškova liječenja, očuvanje zdravlja i poboljšanje kvalitete življenja.

Skip to content