Menu Close

Ja sam žena, a ne broj

Cilj projekta „Ja sam žena, a ne broj“ je osigurati trenutnu uključenost i buduće intenzivnije participiranje žena na tržištu rada kroz zapošljavanje i obrazovanje čime se prevenira opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti.

Gradonačelnica Grada Pakraca 
u sklopu provođenja projekta “Ja sam žena, a ne broj”
objavljuje 

JAVNI POZIV
za

prijam u radni odnos na određeno vrijeme
za radno mjesto: radnica za pomoć u kući


1. http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=93728676

2. http://pakrac.hr/javni-poziv-za-prijam-u-radni-odnos-na-odredeno-vrijeme-u-projektu-ja-sam-zena-a-ne-broj-2/#.W0cEVNIzbIU

Datum objave Natječaja: 10.07.2018.


Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac 
u sklopu provođenja projekta “Ja sam žena, a ne broj”
objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ
za

NABAVU KUĆANSKIH I OSNOVNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

                                                                    ZA KRAJNJE KORISNIKE

                                            S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI ROBA

                                            Evidencijski broj nabave: UP.02.1.1.05.0018/4

Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta „Ja sam žena, a ne broj“ sukladno Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.05.0018 u sklopu poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05.

Sastavni dio dokumentacije za nadmetanje:

  1. Obavijest o nabavi
  2. Dokumentacija za nadmetanje
  3. Prilog I. – Ponudbeni list
  4. Prilog II. – Izjava o nepostojanju razloga isključenja
  5. Prilog III. – Troškovnik
  6. Prilog IV – Prijedlog ugovora
  7. Prilog V – Izjava o prihvaćanju uvjeta 

Dokumentacija za nadmetanje je objavljena i na stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova, https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ja-sam-ena-a-ne-broj/

Datum objave Natječaja: 07.03.2018.


Cilj projekta „Ja sam žena, a ne broj“ je osigurati trenutnu uključenost i buduće intenzivnije participiranje žena na tržištu rada kroz zapošljavanje i obrazovanje čime se prevenira opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti.

Projektom se osigurava pomoć za starije, nemoćne i osobe u nepovoljnom položaju kroz pružanje podrške za svakodnevne aktivnosti i potrebe čime se povećava kvaliteta života u vlastitom domaćinstvu i prevenira prerana institucionalizacija.

Cilja skupina su nezaposlene žene sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem s naglaskom na ranjive skupine (dugotrajno nezaposlene, starije od 50 godina, žene s invaliditetom i slično).

Projekt će uključiti ukupno 30 žena koje će biti zaposlene na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca. Zaposlene žene će pružati usluge pomoći i njege za 180 krajnjih korisnika koji su stare, nemoćne ili osobe u nepovoljnom položaju pomažući im u njihovim svakodnevnim aktivnostima.

Žene će se zaposliti za pružanje potpore starijim i nemoćnim osobama , a u isto vrijeme će im se pružiti mogućnost za obrazovanje kako bi kasnije imale veće šanse za pronalazak novog zaposlenja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.059.218,00 kn i u 100%-tnom iznosu je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2017. – 01.06.2020.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati voditelja projekta: Ivana Orban, 034/290-655 ili ivana.orban@pakrac.hr 

Skip to content