Gradsko Društvo Crvenog Križa Pakrac


Go to content

Crveni križ PakracO D L U K A

Službenikom za informiranje određuje se Marija Tomaši, referent općih i administrativnih poslova u Službi za opće, administrativne i računovodstveno financijske poslove GDCK Pakrac.

Kontakt podaci

Marija Tomaši, tel/fax: 034/411-324, mob: 099-2334-948

e-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr

OBRASCI:

  Zahtjev za pravo na pristup informacijama

  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

PROPISI:

  Zakon o pravu na pristup informacijama

  Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI


Back to content | Back to main menu