free site design templates

Projekti GDCK Pakrac

Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju OCD razvojem i provedbom lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika.
Projektom će biti obuhvaćeno 300 umirovljenika, te će se održati 468 različitih aktivnosti.
Rezultati: osnaženi kapaciteti prijavitelja i partnera, povećani broj lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika, smanjen rizik od socijalne isključenosti umirovljenika, doprinos izgradnji humanije i uključivije zajednice.

Kroz projekt se ostvaruje pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima korisnika, održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala…), pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima te druge poslovi vezane uz skrb o starijim, nemoćnim i osobama u nepovoljnom položaju.

Cilj projekta „Ja sam žena, a ne broj“ je osigurati trenutnu uključenost i buduće intenzivnije participiranje žena na tržištu rada kroz zapošljavanje i obrazovanje čime se prevenira opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti.

Mobirise
Mobirise
Mobirise
GDCK Pakrac

Braće Radić 13                     
34550 Pakrac

Tel/fax:

Tel: 034/411-324                    
Fax: 034/411-341