GDCK Pakrac
Palijativni volonterski tim


Palijativni volonterski tim osnovan je u siječnju 2013. u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju, Općom županijskom bolnicom Pakrac, te Srednjom medicinskom školom Pakrac

Plants: image 1 0f 3 thumb Plants: image 2 0f 3 thumb Plants: image 3 0f 3 thumb