GDCK Pakrac
dobrovoljno davanje krvi

datumi davanja u 2014. g.
13.01./14.04./14.07./13.10.

Akcije dobrovoljnog davanja krvi provode se u prostoru Crvenog križa u Pakracu od 08:00 do 11:30 sati i u prostoru "Studenca" u Lipiku od 12:30 do 15:00 sati.

Plants: image 1 Of 2 thumb Plants: image 2 0f 2 thumb